En miljon högskoleår, men först ett systemfel

“Hur kommer det sig att Sveriges kanske mest högutbildade och därmed kostsamma yrkeskår har sämre teknik på jobbet än vad tonåringar har på sin fritid i ett land med internationellt erkända systemutvecklare? Tänk om vi kunde få skapa något gemensamt i syfte att frigöra dyrbar tid och kompetens till patienterna?”

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/08/Apropa-Systemfel-och-logik/