Broderskap och systerskap

Broderskap och systerskap i Tensta. Varje dag, på alla språk, för alla människor.